Traktat z lizbony wersja skonsolidowana pdf

Zgodnie z artykulem 6 traktatu, wejdzie on w zycie w dniu 1 stycznia 2009 r. Wersja ujednolicona zmienianych traktatow traktatu. Wersje skonsolidowane traktatu o unii europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej dz. Historia poczatki traktatu z lizbony siegaja projektu konstytucyjnego z konca 2001 r. Wersja skonsolidowana traktatu o unii europejskiej. Tewwis traktat ustanawiajacy europejska wspolnote wegla i stali z r. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wikipedia, wolna. Pierwotnie planowano zakonczyc stosowanie systemu nicejskiego 31 pazdziernika 2009 roku15, jednak nowy traktat przesunal te date o dalsze piec lat, czyli do 31 pazdziernika 2014 roku16. Traktat z lizbony zmieniajacy traktat o unii europejskiej i traktat ustanawiajacy wspolnote europejska podpisany w lizbonie dnia grudnia 2007 r. Publikacja zawiera skonsolidowana i uaktualniona wersje traktatu ustanawiajacego europejska wspolnote energii atomowej euratom oraz jego zalacznikow i protokolow. Ponadto niniejsza publikacja zawiera zmiany wprowadzone protokolem zmieniajacym protokol w sprawie. Tfue traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wersja skonsolidowana, dz. Pdf wzmocniona wspolpraca panstw unii europejskiej w. Tom 51 informacje i zawiadomienia european central bank.

Niniejsza publikacja przedstawia skonsolidowany traktat. W sklad komisji mianowanej miedzy data wejscia w zycie traktatu z lizbony a 31 pazdziernika. W sklad komisji mianowanej miedzy data wejscia w zycie traktatu z lizbony a 31 pazdziernika 2014 roku wchodzi jeden obywatel kazdego panstwa czlonkowskiego, przy czym sklad ten obejmuje jej przewodniczacego i wysokiego przedstawiciela. Traktat z maastricht, oficjalnie traktat o unii europejskiej fr. Wplyw traktatu lizbonskiego na sile polski w radzie unii europejskiej. Traktaty wersja skonsolidowana, karta praw podstawowych 2016. Traktatu o unii europejskiej, wersja skonsolidowana traktatu. Cele, zasady i struktura wspolnej polityki zagranicznej i. Traktat z lizbony zmieniajacy traktat o unii europejskiej i traktat ustanawiajacy wspolnote europejska oraz deklaracje i protokoly przyjete 18 pazdziernika 2007 r. Traktatem z lizbony podpisanym w dniu grudnia 2007 r. Traktat z maastricht wikipedia, wolna encyklopedia.

Treaty on european union, tue umowa miedzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w maastricht w holandii. Stanowi ona wspolne ramy dla wszystkich instytucji ue, tak by w komunikacji z ogolem spoleczenstwa podkreslaly zwiazek miedzy osiagnieciami ue a wartosciami lezacymi. Spis tresci traktat o unii europejskiej wersja skonsolidowana str. Treaty on european union, tue umowa miedzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w maastriht w holandii tue wszedl w zycie 1 listopada 1993 roku po pzeprowadzonyh referendah w 12 krajah czlonkowskih. Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez panstwo czlonkowskie lub przy uzyciu zasobow panstwowych w. Traktat o unii europejskiej wersja skonsolidowana traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wersja skonsolidowana protokoly zalaczniki deklaracje dolaczone do aktu koncowego konferencji miedzyrzadowej, ktora przyjela traktat z lizbony podpisany w dniu grudnia 2007 roku tabele. Energii atomowej wraz z zalacznikami i protokolami.

Niniejszy traktat oraz traktat o unii europejskiej sa traktatami stanowiacymi podstawe unii. Tewg traktat ustanawiajacy europejska wspolnote gospodarcza z r. Stanowi czesc dorobku prawnego unii od 2009 roku, kiedy to wszedl w zycie traktat z lizbony. Zawiera ona rowniez deklaracje zalaczone do aktu koncowego konferencji miedzyrzadowej, ktora przyjela traktat z lizbony. Publikacja, ktora trzymacie panstwo w dloniach, to kompendium wiedzy uwzgledniajace wszystkie zmiany, jakie zaszly w niej ostatnimi czasy. Traktat o unii europejskiej i traktat o funkcjonowaniu unii. Wersje skonsolidowane traktatu o unii europejskiej i traktatu o. Wersje skonsolidowane traktatu o unii europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej traktat o unii europejskiej wersja skonsolidowana traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wersja skonsolidowana protokoly zalaczniki deklaracje dolaczone do aktu koncowego konferencji miedzyrzadowej, ktora przyjela. Przyjeto traktat reformujacy, inaczej nazywany traktatem z lizbony. Deklaracje dolaczone do aktu koncowego konferencji miedzyrzadowej, ktora przyjela traktat z lizbony. Ewelina calawacinkiewicz system instytucji unii europejskiej. W sklad komisji mianowanej miedzy data wejscia w zycie traktatu z lizbony a 31 pazdziernika 2014 roku wchodzi jeden obywatel kazdego panstwa czlonkowskiego, przy czym sklad ten obejmuje jej przewodniczacego i wysokiego przedstawiciela unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczenstwa, ktory jest jednym z wiceprzewodniczacych. Poprzednia wersja skonsolidowana niniejszego traktatu pochodzi z 1995 r. Nie bez znaczenia dla wspolnoty byl takze kryzys ekonomiczny zapoczatkowany w stanach zjednoczonych ameryki polnocnej.

Traktaty wersja skonsolidowana, karta praw podstawowych. Traktat z lizbony zmieniajacy traktat o unii europejskiej i traktat ustanawiajacy wspolnote europejska, wersja opublikowana w dzienniku urzedowym unii europejskiej seria c nr 306 z 17 grudnia 2007 r. Tue wszedl w zycie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach czlonkowskich. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej european ombudsman. Traktat o unii europejskiej i traktat o funkcjonowaniu. Ustroj lizbonskiej unii europejskiej kozminski university repository. Traktat z lizbony ustanawia glosowanie wiekszoscia kwalifikowana jako generalna. Deklaracje dolaczone do aktu koncowego konferencji miedzyrzadowej, ktora przyjela traktat z lizbony podpisany w dniu grudnia 2007 roku. Oleksiewicz, polityka antyterrorystyczna unii europejskiej, lublin. The impact of the treaty of lisbon on the european unions common foreign and security policyin this article, the author provides an analysis of the impact that the lisbon treaty has had on the common foreign and security policy. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej tfue glowny akt prawa pierwotnego unii europejskiej obok traktatu o unii europejskiej.

Wersja skonsolidowana traktatu o unii europejskiej z interaktywnym spisem tresci wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej z interaktywnym spisem tresci protokoly. Traktat z lizbony podlega obecnie ratyfikacji przez panstwa czlonkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Linki zewnetrzne edytuj edytuj kod wersja skonsolidowana traktatu o unii europejskiej 2010, pdf wersja pierwotna 1992, w 10 jezykach przeklad polski wersji pierwotnej. Traktat z lizbony ustanawia glosowanie wiekszoscia kwalifikowana jako generalna zasade w radzie ue11. Ostatnie i najwazniejsze zmiany w ramach wpzib zostaly wprowadzone w zycie traktatem z lizbony, odpowiadajac na po. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Traktat o unii europejskiej, wersja skonsolidowana, dz.

Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej tfue gluwny akt prawa pierwotnego unii europejskiej obok traktatu o unii europejskiej. Jest to wersja ze zmianami wprowadzonymi przez traktat z lizbony, ktory wszedl w zycie 1 grudnia 2009 r. Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu unii. Traktat ustanawiajacy europejska wspolnote gospodarcza. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej european. Pdf wzmocniona wspolpraca panstw unii europejskiej w swietle. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wersja skonsolidowana 47. Norwegia norwegowie w referendum z dnia 28 listopada 1994 odrzucili traktat o przystapieniu do ue. Norwegia norwegowie w referendum z dnia 28 listopada 1994 odzucili traktat o pzystapieniu do ue. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wikipedja. Przebieg procedury ratyfikacyjnej traktatu z lizbony. Traktat z lizbony traktat z lizbony zmieniajacy traktat o unii europejskiej i traktat ustanawiajacy wspolnote europejska podpisany w lizbonie dnia grudnia 2007 r. Wersja skonsolidowana traktatu o unii europejskiej sejm.

Publikacja uwzglednia zmiany wprowadzone przez traktat z lizbony, ktory zostal podpisany w dniu grudnia 2007 r. Obejmuje rowniez karte praw podstawowych unii europejskiej, ktora proklamowaly w strasburgu w dniu 12 grudnia 2007 r. Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej. Oba traktaty, majace taka sama moc prawna, okrelane ss a mianem traktatow. Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wikipedia.

Jednak traktat z lizbony nadal karcie praw podstawowych unii europejskiej moc wiazaca i ma ona taki sam status prawny jak traktaty ue. Zamierzajac potwierdzic solidarnosc, ktora laczy europe z krajami zamorskimi. Traktat z lizbony przewodnik jan barcz kierownik katedry prawa miedzynarodowego i prawa ue w kolegium prawa akademii leona kozminskiego listopad grudzien 2009 r. Traktat lizbonski oficjalnie traktat z lizbony zmieniajacy traktat o unii europejskiej. Traktat z lizbony zmieniajacy traktat o unii europejskiej i traktat ustanawiajacy wspolnote europejska dz. Jest to skrocona wersja broszury poznaj traktat z lizbony ukie 2009. Wersja skonsolidowana traktatu ustanawiajacego europejska wspolnote energii atomowej dziennik urzedowy c 84 z 30. Traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej wersja skonsolidowana, dz. Euratom, w wersji zmienionej na mocy specjalnego protokolu dolaczonego do traktatu. Procedury legislacyjne w unii europejskiej po traktacie. Wersje skonsolidowane traktatu o unii europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej traktat o unii europejskiej wersja skonsolidowana traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej wersja skonsolidowana protokoly zalaczniki deklaracje dolaczone do aktu koncowego konferencji miedzyrzadowej, ktora przyjela traktat z lizbony podpisany w dniu grudnia 2007 roku. Treaty on european union, tue umowa miedzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w maastricht w holandii tue wszedl w zycie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach czlonkowskich. Jednak traktat z lizbony nadal karcie praw podstawowych unii.

1463 1137 654 852 190 701 431 309 1164 1415 950 819 1209 586 1237 1326 1345 258 1479 124 1209 48 1321 1252 148 8 1387 1270 1142 323 1211 401 215